network

ارائه راه حل های مبتنی بر Structured Cabling در طراحی و پیاده سازی شبکه انجام کابل کشی ساخت یافته برای شبکه های دیتا يكي از اصلی ترين بخشهای اجرایی پروژه های IT و ICT است. کابل کشی ساخت یافته سیستمی است مشتمل بر پريزها ، کابل ها (مسی یا فیرنوری) ، اتصالات و تابلوهای اتصال (Patch Panel)که فرايند هاي طراحی، نصب و تضمین عملكرد سیستم از اجراء لاینفک این مجموعه است.

 

موج نو ايرانيــــــــــان با رعـایت استانــداردهای طراحی و پیاده سازی انواع توپولوژیهای مختلف طراحی و پیاده سازی توپولوژیهای مختلف برای انواع راهکارهای مورد تائید و بکار گرفته شده بوسیله شرکتهای معتبری چون Microsoft , Cisco ، HP, IBM شرکت موج نو بر آن داشته با بهره گیری از کادر مجرب و دارای گواهینامه معتبر Cisco, Microsoft اقدام به پیاده سازی شبکه های مبنی بر Cisco و شبکه های مبنی بر ویندوز سرو 2003 و ویندوز سرور 2008 می نماید.